Дума Описание
ъглест ъглеста, ъглесто, мн. ъглести.
Който има ъгли или ръбове.
ъглов ъглова, ъглово , мн. ъглови.
Който се намира на ъгъл, или е поставаен под ъгъл.
ъгловат ъгловата, ъгловато, мн. ъгловати.
Ъглест.
ъгломер мн. ъгломери, (два ) ъгломера.
Уред за измерване на ъгли.
ъгъл мн. ъгли, (два) ъгъла.
1. В геометрията - част от равнина между две прави линии излизащи от една точка.
2. Място където се пресичат две страни на един предмет или два предмета.