Дума Описание
шайка мн. шайки, ж. Група хора, обединени от престъпни цели; тайфа, банда.