Дума Описание
врачувам врачуваш, несв.
Предсказвам бъдещето или тълкувам миналото с тайнствени средства и начини (на ръка, кафе, карти, боб и пр.).