Дума Описание
боя мн. бои.
1. Вещество за оцветяване.Боя за коса.
2. Разг. Цвят, шарка, багра.
3. Прен. Обикн. мн. Изобразителни средства. В романа този герой е обрисуван с най-черни бои.