Дума Описание
блато мн. блата, ср.
Землесто място, потънало в застояла вода и обрасло с водни растения.
// прил. блатен, блатна, блатно, мн. блатни.
• Блатна треска. Малария.
• Блатно кокиче. Кокиче, което вирее около блата и мочурливи ливади и се използва в медицината за производство на нивалин.