Дума Описание
бент бентът, бента, мн. бентове, (два) бента.
1. Изкуствена преграда на река.
2. Водния басейн зад такава преграда.