Дума Описание
-графия (по гр. grapho 'пиша')
Втора съставна част на сложни думи, обозначаваща процес или форма на писане, изписване, описване, напр. биография, литография, география.