Дума Описание
-граф (по гр. grafo 'пиша')
Втора съставна част на сложни думи със значение 'написан, изписан' или 'пишещ, изписващ', напр. автограф, телеграф.