Дума Описание
-грама (по гр. gramma 'буква, знак')
Втора съставна част на сложни думи със значение 'запис, изображение', напр. радиограма.