Дума Описание
-ген (по нлат. -genes от гр. -genes 'роден, създаден')
Втора съставна част на сложни думи със значение 'произвеждащ' или 'произведен', напр. алерген.