Дума Описание
-гамия (по гр. gamos 'брак')
Втора съставна част на сложни думи със значение 'женитба', напр. полигамия.