Дума Описание
-ат (от лат. -atum, наст. за мин. страд. прич., ср. р.)
Наставка за образуване на химически термини - соли от киселини, напр. нитрат.