Дума Описание
-астения (по а- + гр. sthenos 'сила')
Втора съставна част на сложни думи - медицински термини за означаване 'липса на сила', напр. неврастения.