Дума Описание
-ан (от (мет)ан)
Хим. Наставка за образуване имена на производни на метана, напр. пропан.