Дума Описание
-алгия (гр. algia от algos 'болка')
Втора съставна част на сложни думи - медицински термини, със значение 'болка', напр. невралгия.