Дума Описание
-ал (фр. al(dehyde) 'алдехид')
Хим. Наставка за образуване на имена на съединения, съдържащи алдехидна група, напр. веронал.