Дума Описание
яхър мн. яхъри, (два) яхъра, м.
Обор.