Дума Описание
яхтсмен мн. яхтсмени, м.
Спортист, който управлява яхта.