Дума Описание
ято мн. ята, ср.
1. Група птици, които се движат заедно; орляк. Лястовичите ята отлитат на юг.
2. Прен. Група хора, обикновено деца. Децата пристигаха в училищния двор на ята.
3. Прен. Ескадра самолети.
ято мн. ята, ср.
1.Група птици, които се движат заедно