Дума Описание
ятак мн. ятаци, м.
Лице, което укрива занимаващи се с конспиративна дейност и им помага.