Дума Описание
ятаган мн. ятагани, (два) ятагана, м.
Истор. Дълъг закривен турски нож.