Дума Описание
ястреб мн. ястреби, (два) ястреба, м.
Граблива птица с тъмносиви пера по гърба, къс клюн и остри дълги нокти.
// прил. ястребов, ястребова, ястребово, мн. ястребови. Ястребови нокти. Ястребов поглед.