Дума Описание
ястие мн. ястия, ср.
Приготвена храна; гозба, блюдо.