Дума Описание
яснота само ед.
Качество на ясен. Внасям яснота в проблема.