Дума Описание
ясли само мн.
Заведение, в което срещу заплащане се полагат грижи за деца до 3-годишна възраст.