Дума Описание
ясен ясна, ясно, мн. ясни, прил.
1. Ярък, светъл, ведър, безоблачен. Ясен ден. Ясна нощ.
2. За образ, глас - който се възприема добре. Ясен образ. Ясен звук.
3. Който се разбира правилно; логичен, строен. Ясен въпрос. Ясен отговор. Ясна мисъл.
4. За поглед - честен, открит, спокоен. Ясен поглед.
// нареч. ясно.
- Ясно ми е. Разбирам, схващам.
ясен мн. ясени, (два) ясена, м.
Горско дърво със сложни листа, съставени от скрепени с обща дръжка назъбени листчета, семе в продълговато крилце и здрава дървесина.
// прил. ясенов, ясенова, ясеново, мн. ясенови.