Дума Описание
ярък ярка, ярко, мн. ярки, прил.
1. Който излъчва силна светлина; ослепителен, блестящ, сияен. Ярко слънце. Ярка светлина.
2. За цвят - който е наситен, свеж. Картина с ярки цветове.
3. Прен. Който прави силно впечатление; изтъкнат, подчертан, очевиден, фрапантен. Ярък пример. Ярка личност.
// нареч. ярко. Звездите светят ярко.