Дума Описание
яростен яростна, яростно, мн. яростни, прил.
1. Който е изпълнен с ярост. Яростен поглед.
2. Прен. Неудържим, неукротим.
// нареч. яростно.