Дума Описание
ярост яростта, само ед., ж.
1. Силен гняв, силно раздразнение. Изпадам в ярост.
2. Прен. Неукротимост, напор. С ярост четеше всяка попаднала му книга. Вълните с ярост се блъскаха в брега.