Дума Описание
яркост яркостта, само ед., ж.
1. Качество на ярък.
2. Спец. Във физиката - величина, която показва интензитета на светлината върху дадена повърхност.