Дума Описание
ярка мн. ярки, ж.
Млада кокошка, която още не снася яйца.