Дума Описание
яребица мн. яребици, ж.
Дребна полска птица със сиво-кафяво оперение, която се лови заради вкусното ѝ месо.
// прил. яребичен, яребична, яребично, мн. яребични.
// прил. яребичи, яребича, яребиче и яребичо, мн. яребичи. Яребичи яйца.