Дума Описание
яре мн. ярета, ср.
Малкото на коза; козле.
// прил. ярешки, ярешка, ярешко, мн. ярешки. Ярешка кожа.
- От стара коза яре. Разг. Опитен, умен, съобразителен човек.