Дума Описание
януари неизм.
Първият месец от календарната година.
// прил. януарски, януарска, януарско, мн. януарски. Януарски студ.