Дума Описание
янки само мн. или янки м., само ед.
Прозвище на американците.