Дума Описание
ямболен само ед.
Вид синтетични влакна и произвежданият от тях текстил.