Дума Описание
ямбически ямбическа, ямбическо, мн. ямбически, прил.
Ямбичен.