Дума Описание
ямбичен ямбична, ямбично, мн. ямбични, прил.
Който е написан в стихотворна стъпка ямб.