Дума Описание
ямб ямбът, ямба, мн. ямбове, (два) ямба, м.
Спец. Двусрична стихотворна стъпка с ударение върху втората сричка.