Дума Описание
ям ядеш, мин. св. ядох, мин. прич. ял, несв.
1. Какво. Приемам храна.
2. Разг. Какво. Разрушавам, унищожавам, разяждам.
3. Разг. Кого. Карам се много.
- ям се.
1. Ядосвам се много, тревожа се.
2. Карам се с други хора; заяждам се.
- яде ме. Разг. Измъчвам се, страдам.
- Вълци/кучета го яли. Разг. За изразяване на пренебрежение към някой.
- Не ям хора. Не съм толкова страшен.
- Ни лук ял, ни мирисал. Разг. Правя се на невинен.
- Ряпа да яде. Разг. С по-малки възможности е, с по-лоши качества.