Дума Описание
ялов ялова, ялово, мн. ялови, прил. Разг.
1. За женско животно или жена - който не ражда. Ялова овца.
2. Прен. Безплоден, безрезултатен. Ялов опит.
// същ. яловост, яловостта, ж.