Дума Описание
якост якостта, само ед., ж.
Здравина, устойчивост. Якост на стоманата.