Дума Описание
яко нареч. Разг.
1. Здраво, здравата; яката.
2. Много, твърде много; яката. Яко се е натряскал.