Дума Описание
якав якава, якаво, мн. якави, прил.
Спец. В езикознанието - който се отличава с изговора на българския гласен h като я, а не като е. Якав изговор.