Дума Описание
як якът, яка, мн. якове, (два) яка, м.
Голямо преживно животно с дълга черна козина и извити рога, обитаващо Централна Азия (Тибет).
як яка, яко, мн. яки, прил. Разг.
1. Разг. Силен, здрав. Як човек. Яко въже.
2. Диал. Твърд, корав. Як хляб.
- Яка ми душа. Разг. Очаква ме нещо много тежко или много неприятно.