Дума Описание
яйчен яйчна, яйчно, мн. яйчни, прил.
Който се отнася до яйце. Яйчна черупка.
яйчен яйчена, яйчено, мн. яйчени, прил.
Който съдържа яйца. Яйчен крем, яйчен прах, яйчен шампоан.