Дума Описание
яйце мн. яйца, ср.
1. Обгърнато с ципа или твърда обвивка овално тяло, съдържащо зародиш и хранителна среда, което снасят птиците, някои бозайници и влечуги. Кокоши яйца. Яйце от костенурка.
2. Такова тяло, което се ползва за храна. Варени яйца.
3. Предмет с такава форма. Шоколадово яйде.
4. Яйцеклетка.
5. Такова тяло с малки размери, което съдържа оплоден зародиш при някои насекоми и земноводни. Мравешки яйца. Яйца на паяк. Големи яйца.
6. Ирон. За изразяване на пренебрежение, насмешка и др. Като писано яйце.