Дума Описание
язовир мн. язовири, (два) язовира, м.
Голямо изкуствено езеро, получено при преграждане на долина, което се използва за напояване, водоснабдяване, рибовъдство и др.
// прил. язовирен, язовирна, язовирно, мн. язовирни. Язовирна стена.