Дума Описание
яздитен яздитна, яздитно, мн. яздитни, прил.
Който може да се язди. Яздитен кон.