Дума Описание
язвителен язвителна, язвително, мн. язвителни, прил.
1. Който съдържа едновременно злоба и насмешка; саркастичен, хаплив. Язвителна критика.
2. Който изразява злоба, злост; саркастичен. Язвителна усмивка.
// нареч. язвително.
// същ. язвителност.